Family Liaison Contacts » OU BEZWEN ÈD?

OU BEZWEN ÈD?

 

Lekòl Piblik Everett yo gen yon ekip Lyezon Familyal devwe ki disponib pou ede reponn kesyon ou yo ak / oswa mete ou an kontak ak yon moun ki kapab. Lyezon Familyal nou yo pale Anglè, Espanyòl, Pòtigè, ak Kreyòl Ayisyen. Anba a se yon lis konplè Lyezon ki nan lekòl elèv ou a. Ou lib pou rele, tèks, oswa imèl yo.

EVERETT HIGH SCHOOL

Kreyòl Ayisyen & Anglè

Beverly Adonis

781-957-6448

 

ADAMS

Kreyòl Ayisyen, Fransè, ak Anglè

Mirlande Felissaint

857-321-8546

  

DEVENS

Kreyòl ayisyen, Fransè, ak Anglè

Mirlande Felissaint

857-321-8546

 

KEVERIAN

Kreyòl Ayisyen & Anglè

Beverly Adonis

781-957-6448

  

LAFAYETTE

Kreyòl Ayisyen, Fransè, ak Anglè

Steeve Auguste

978-566-1719

MADELINE ENGLISH

Kreyòl Ayisyen, Fransè, ak Anglè

Steeve Auguste

978-566-1719

 

PARLIN
Kreyòl Ayisyen & Anglè

Beverly Adonis

781-957-6448


WEBSTER

Kreyòl Ayisyen, Fransè, ak Anglè

Mirlande Felissaint

857-321-8546

 

WEBSTER EXTENSION

Kreyòl Ayisyen, Fransè, ak Anglè

Mirlande Felissaint

857-321-8546

  

WHITTIER
Kreyòl Ayisyen, Fransè, ak Anglè

Steeve Auguste

978-566-1719